Meta Norheim

Meta Norheim

Naturen har alltid vært inspirasjonskilde for bildene mine. Alt fra uendelige ørkenlandskap, til frø, vekster og blomster, i det siste også røtter, som jo er et grunnlag for alt som vokser. Bildene mine er ikke bare en avbildning av det jeg ser, men har gjerne også en symbolsk betydning.

Motivet ligger ikke foran meg når jeg maler. Ting jeg har sett eller opplevd blir bearbeidet og blir til det jeg vil uttrykke gjennom mitt billedspråk.

Mennesker er fraværende i bildene mine, men av og til kan det være menneskeskapte ting, som f.eks en stolpe, en stubbe, et elektrisk gjerde eller skyggen av et hus

Fargene bestemmes av den stemningen jeg vil uttrykke, jeg har ingen favorittfarger. Jeg bruker ofte en ensfarget bakgrunn for å fremheve det motivet jeg har valgt.

Jeg er også opptatt av kontraster, myke former mot strenge linjer, osv, også fordi jeg synes naturen og livet i seg selv er så motsetningsfylt og mangfoldig og kan sees på så mange måter. Et øde landskap er bare halve sannheten. I neste omgang kan det fremstå grønt og frodig. Som i et menneskeliv – alt er i forandring.

Etter gjennomført diplom ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo i 1958, bodde jeg noen år i Iran og India. Jeg tok opp igjen arbeidet med kunst da jeg kom hjem igjen til Norge, og fra tidlig på 70-tallet og frem til i dag har jeg arbeidet med maleri. Olje på lerret er mitt medium, i store og små formater.

www.metanorheim.no