Manfred Evertz

Manfred Evertz

Manfred Evertz er født 1948 i Tyskland. Han er utdannet ved kunstakademiet i Essen. I 1979 flyttet han til Norge. I 1989 ble han ansatt som kunstlærer i videregående skole og etablerte deretter egen kursvirksomhet og jobber i dag fra sitt atelier som kunstpedagog med privatstudenter ved siden av sin egen kunstvirksomhet.

”I sine figurative malerier presenterer Manfred Evertz de sosiale motsetninger, fortrenginger og utelukkelser med sine fremstillinger av maskespill og rolleschizofreni. Han tolker individet og dets «alter ego», viser masken det bærer og den eksistensielle skjørheten som befinner seg under de sterkes masker. Han viser alle disse motsetningene i sine utrolig mangfoldige kunstpresentasjoner.

Bildene hans inviterer tilskueren til å ta stilling til de mange varianter av «psykisk tilstand», enten om en er for eller i mot. Med teknisk suverenitet skifter han fra figurativ til abstrakt kunst og fra malerier til skulpturer og store installasjoner.

Hans personlige «signatur» er lett gjenkjennelig i alle hans verker og viser konsekvensen i hans kunstneriske virke. Han sier at det alltid handler om psykosymbolisme, som han forbinder med den eksistensielle prosessen, og med forholdet mellom kunst og psykologi. Dette er anerkjent av mange kunstnere og som han spesielt påpeker i sin oppfatning av kunst.
Symbolene som gjentas med jevne mellomrom i hans figurative bilder, i de abstrakte og materialbildene, er et konstant særtrekk i hans kunst. Kuttene, skruen og sirkelen er blant annet symboler for sårene, undertrykkelsen og helbredelsesprosessen i den menneskelige psyken, samt for den enkeltes integrering i det uendelige universet.”

Christine Matha

www.manfredevertz.net