Knut Helge Odden

Knut Helge Odden arbeider med skulpturer, hovedsakelig hugget i stein, både sutsmykninger og med større og mindre skulpturer og miniatyrer. Håndverket og materialet står sentralt i arbeidsprosessen; arbeidet er tidkrevende og inneholder mange forhandlinger mellom den opprinnelige ideen og materialets egenart. Odden arbeider mot å kontrastere materialets egenskaper med skulpturens for og overflate. I materialer som stein og metall søker han ofte det organiske, lette, myke, bevegelige, sensuelle og varme. Målet er å få skulpturene til å fly, flyte, pulsere eller puste.

Jeg ser på skulpturene mine som romlig poesi, lader dem maksimalt, – enkelt, taktilt, sensuelt. Søker minimale former – maksimalt uttrykk, ofte gjennom enkle former og symboler som kule og kube, bølge, rett linje og spiral.
www.knutodden.no