Knut Flatin

Knut Flatin er maler og grafiker, men har de senere årene arbeidet mest med maleri –
farger og i store format. Naturen er en inspirasjonskilde, men det ligger ofte noe tvetydig i bildene.
Flatin strekker grenser og dette gir en spenning både på det innholdsmessige og det formale plan. Han arbeider fram nye virkninger gjennom acrylfargenes laserende egenskaper, bygger opp billedflaten, lager romlige strukturer, dynamikk og lyriske passasjer.