Bente Knudsen Sanden

Bente Knudsen Sanden

Jeg arbeider med enkle former og komplekse tematikker. Verkene er en krysning mellom intuisjon og konstruksjon – en sammenkomst der ulike tilstander, ulike elementer, materialer og sfærer møtes. Det enkelte materiales særegne estetikk – og sanselige potensiale, er viktig for meg i min praksis. Verkene er individorientert i et fellesskaps perspektiv og avslører ofte trekk ved sin egen konstruksjon. Naturen er mitt viktigste referansepunkt.

www.benteknudsensanden.no